Materiały edukacyjne

“System wiedzy ekonomicznej jest istotnym elementem struktury cywilizacji – podstawą, na której wspiera się nowoczesny industrializm oraz wszystkie osiągnięcia moralne, intelektualne, medyczne i techniczne ostatnich stuleci. Człowiek może nią dysponować; może odpowiednio wykorzystać skarb, jakim jest ta wiedza, lub nie korzystać z niej. Jeśli jednak nie będzie potrafił zrobić z niej jak najlepszego użytku, zlekceważy jej pouczenia i przestrogi, nie unieważni ekonomii, lecz zniszczy społeczeństwo i zetrze ludzkość z powierzchni ziemi.”

Ludwig von Mises, Ludzkie działanie

“The body of economic knowledge is an essential element in the structure of human civilization; it is the foundation upon which modern industrialism and all the moral, intellectual, technological, and therapeutical achievements of the last centuries have been built. It rests with men whether they will make the proper use of the rich treasure with which this knowledge provides them or whether they will leave it unused. But if they fail to take the best advantage of it and disregard its teachings and warnings, they will not annul economics; they will stamp out society and the human race.”

Ludwig von Mises, Human action

Studenci ekonomii uczą się złych teorii (Economics students need to be taught more than neoclassical theory)

Filmy

Teksty

Teoria ekonomii, szkoły ekonomiczne; o ekonomii filozoficznie, ekonomia jako taka 🙂

Historia myśli ekonomicznej

 

Innowacje i przedsiębiorczość

Technologia, innowacje i praca

Konkurencja, monopol, kroporacje

Edukacja, wykształcenie

PKB, wydatki, inwestycje

Antykapitalizm

Rząd, agencje rządowe, ONZ i inne organizacje miedzynarodowe

Dług, zadłużenie

Kapitalizm kolesi, kapitalizm polityczny, kreatywny kapitalizm

Własność, prawa własności

Podatki

Praca, rynek pracy, bezrobocie

Nierówości, bieda, ubóstwo:

Filantropia, dobroczynność, działalność charytatywna

Demografia, migracja, imigracja

Pieniądz, bank centralny, system bankowy, finanse:

Inflacja

Ciekawostki, trendy:

Szkockie Oświecenie

Kapitalizm-Socjalizm-Rynek

Reformy L. Erharda i transformacja po 1989 r.

Prawa, prawo, prawa naturalne

Kontrowersje:

Amalteiści i neo-maltuzjanie

Lepszy świat/Better World

Wolność, własność, odpowiedzialność