Materiały edukacyjne

“System wiedzy ekonomicznej jest istotnym elementem struktury cywilizacji – podstawą, na której wspiera się nowoczesny industrializm oraz wszystkie osiągnięcia moralne, intelektualne, medyczne i techniczne ostatnich stuleci. Człowiek może nią dysponować; może odpowiednio wykorzystać skarb, jakim jest ta wiedza, lub nie korzystać z niej. Jeśli jednak nie będzie potrafił zrobić z niej jak najlepszego użytku, zlekceważy jej pouczenia i przestrogi, nie unieważni ekonomii, lecz zniszczy społeczeństwo i zetrze ludzkość z powierzchni ziemi.”

Ludwig von MisesLudzkie działanie

“The body of economic knowledge is an essential element in the structure of human civilization; it is the foundation upon which modern industrialism and all the moral, intellectual, technological, and therapeutical achievements of the last centuries have been built. It rests with men whether they will make the proper use of the rich treasure with which this knowledge provides them or whether they will leave it unused. But if they fail to take the best advantage of it and disregard its teachings and warnings, they will not annul economics; they will stamp out society and the human race.”

Ludwig von MisesHuman action

“If we want to avoid the destruction of Western civilization and the relapse into primitive wretchedness, we must change the mentality of our fellow citizens. We must make them realize what they owe to the much vilified “economic freedom,” the system of free enterprise and capitalism. The intellectuals and those who call themselves educated must use their superior cognitive faculties and power of reasoning for the refutation of erroneous ideas about social, political and economic problems and for the dissemination of a correct grasp of the operation of the market economy. They must start by familiarizing themselves with all the issues involved in order to teach those who are blinded by ignorance and emotions. They must learn in order to acquire the ability to enlighten the misguided many.”

(Ludwig von Mises in his 1962 review of Murray Rothbard’s Man, Economy, and State)

 

Studenci ekonomii uczą się złych teorii (Economics students need to be taught more than neoclassical theory)

The 4 Pillars of Good Writing

Strony edukacyjne:

Filmy

Teksty

Teoria ekonomii, szkoły ekonomiczne; o ekonomii filozoficznie, ekonomia jako taka 🙂

Matematyka i formalizacja w ekonomii

 

Liberalizm, libertarianizm

Anarchia, anarcho-kapitalizm

 

Wolny handel/free trade

Historia myśli ekonomicznej

Innowacje, przedsiębiorczość, przedsiebiorca

Polskie wynalazki:

Konkurencja, monopol, korporacje

Edukacja, wykształcenie

PKB, wydatki, inwestycje

Kryzysy, cykle koniunkturalne

Antykapitalizm

Rząd, agencje rządowe, ONZ i inne organizacje miedzynarodowe

Rząd, Państwo

 

Dług, zadłużenie

Kapitalizm kolesi, kapitalizm polityczny, kreatywny kapitalizm

Własność, prawa własności

Podatki

Praca, rynek pracy, bezrobocie

Technologia, innowacje i praca

Nierówości, bieda, ubóstwo:

Filantropia, dobroczynność, działalność charytatywna

Demografia, migracja, imigracja

Pieniądz, bank centralny, system bankowy, finanse:

Inflacja

Ceny, Płace

Ciekawostki, trendy:

Szkockie Oświecenie

Kapitalizm-Socjalizm-Rynek

Afryka

 

Reformy L. Erharda i transformacja po 1989 r.

Prawa, prawo, prawa naturalne

Kontrowersje:

Amalteiści i neo-maltuzjanie

Lepszy świat/Better World

Wolność, własność, odpowiedzialność i wzajemne zaufanie

Prosta ekonomia