HML.jpg (13102 bytes)

Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2001,

Zasady ekonomii rynkowej
(Principles of Market Economics)

Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2001

Spis tresci (Contents)

Wprowadzenie (Introduction)

Co to jest ekonomia? (What is economics about?)

Róznorodnosc a rozwój (Diversity and development)

Wolny rynek (Free market)

Ceny (Prices)

Przekazywanie informacji (Transmission of information)

Ceny i zachety do efektywnego gospodarowania. (Prices and incentivies toward efficiency of action)

Podzial dochodu (Distribution of income)

Rzad (Government)

Rozdzielenie wladzy (Division of power)

Interwencjonizm panstwowy, wolnosc gospodarcza i szybkosc rozwoju (State interventionism, economic freedom and rate of development)

Fundamenty rozwoju gospodarczego (Foudations of economic development)

Zródla rozwoju gospodarczego (Sources of economic development)

Wlasnosc prywatna (Private property)

Wolnosc wymiany w skali krajowej i miedzynarodowej (Freedom of trade)

Wszechobecna konkurencyjnosc i innowacyjnosc (Competitiveness and innovation)

Stabilnosc monetarna (Monetary stability)

Efektywne rynki kapitalowe (Efficient capital markets)

Niskie podatki (Low taxes)

Rzad i postep gospodarczy (Government and economic progress)

Stuletnie fale w rozwoju gospodarczym (Centennial waves of economic development)

Wizerunek sposobów gospodarowania (Image of economy)

Merkantylizm (Mercantilism)

Kapitalizm klasyczny (Classical capitalism)

Dwudziestowieczny wizerunek sposobów gospodarowania (Twentieth century image of economy)

Przyszly wizerunek sposobów gospodarowania (Future image of economy)

Zakonczenie (Summary)

Literatura (Bibliography)