Wolności! Dodaj mi skrzydła!

Piosenki i filmy o wolności

(inspiracją do tytułu tej szuflady była, naturalnie, Adama Mickiewicza Oda do młodości tekst Oda do młodości)

Oj, życie, życie:

Miscellanea