Short bio/notka biograficzna

Witold Kwaśnicki is a professor at the Institute of Economic Sciences at the Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw (head of the Department of General Economic Theory). In 1976, he graduated from the Faculty of Electronics Wroclaw University of Technology, and got Master’s Degree with specialization in electronics engineering – ‘cybernetics systems’. In 1980, he defended his PhD thesis  on Simulation of a certain class of evolutionary processes of development, at the Institute of Engineering  Cybernetics, Wroclaw University of Technology. In 1995, he habilitated at University of Economics in Wroclaw obtaining his habilitation in economic sciences with specialization ‘theory of economic growth’. His research interests are evolutionary economics, innovation processes, economic growth theory, history of economic thought.
As he usually is saying: “I am an engineer and an economist by education and libertarian by conviction”.

Witold Kwaśnicki jest profesorem w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kieruje  Zakładem Ogólnej Teorii Ekonomii). W 1976 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki o specjalności ‘systemy cybernetyki technicznej’. W 1980 roku obronił pracę doktorska w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr pt. Symulacja pewnej klasy ewolucyjnych procesów rozwoju. W 1995 roku habilitował się na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych o specjalności ‘teoria wzrostu gospodarczego’. Decyzją prezydenta RP z 16 listopada 2004 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania badawcze to ekonomia ewolucyjna, procesy innowacyjne, teoria wzrostu gospodarczego, historia myśli ekonomicznej. Stale współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami ekonomicznymi (np. Centrum im. Adama Smitha, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), zwłaszcza ceni sobie współpracę ze stowarzyszeniami, w których wiodącą rolę odgrywają ludzie młodzi (np. Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa i Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego).

Jest inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i ‘wolnorynkowcem’ z przekonania.