Instytucje

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)

Portal edukacyjny NBP

ObserwatorFinansowy

Ekonomia on line na Onet.pl

Cato on Campus – Foundations of Liberty

Center for Educational Freedom

The Library of Economics and Liberty

Online Library of Liberty

Diagnoza społeczna – raporty

Narodowy Bank Polski

Główny Urząd Statystyczny

Eurostat

CIA – The World Factbook

Groningen Growth and Development Centre

The Conference Board Economy Database

Unated Nations Statistics Division

Penn World Table

Instytut Polityki Społecznej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Inicjatywa mikro

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Unia dla przedsiębiorczych. Program konkurencyjność

UNDP Polska – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Strona Kancelarii Premiera

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Skarbu Państwa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Urząd Patentowy RP

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Ernst & Young Polska

McKinsey&Company

IPIS – wortal przedsiębiorczych

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Wortal Przedsiębiorczych IPiS

Portal Innowacji

Dyfuzja innowacji wśród MSP

Innowacyjne Firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytut Rozwoju Innowacji

Raport 2030. Wyzwania rozwojowe

Kapitał intelektualny Polski

 

Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji

Dolnośląska Strategia Innowacji

Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych

Foresight Technologiczny dla Dolnego Śląska

Innovating Regions in Europe

Innovation Policy in Europe

European Spatial Planning Observation Network (ESPON)

OECD Directorate for Science, Technology and Industry

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007

OECD Economics and Growth

Worldmapper

Gapminder

Flare Data Visualization

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Copenhagen Consensus

Fix the climate

Civil Society Coalition on Climate Change

Intergovernmental Panel of Climate Change

CAP Reforms

OpenEurope

FarmSubsidy

FishSubsidies

PEW Environment Group

Monitoring EU budget

 

Dług USA

Wydatki Wielkiej Brytanii

Dlug publiczny Polska

Polska bez długu