Innowacje w gospodarce

Cel

Zapoznanie studentów z rolą innowacji i postępu technologicznego w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz zmianami społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi spowodowanymi stale wprowadzanymi innowacjami.

Program

Tematyka kursu obejmować będzie m.in. dyskusję o roli innowacji i postępu technologicznego w perspektywie rozwoju cywilizacyjnego człowieka (co najmniej od rewolucji neolitycznej); opis najważniejszych innowacji które kształtowały rozwój homo sapiens i rozwój cywilizacyjny człowieka; próbę dania odpowiedzi na pytanie o przyczyny zdobycia przewagi gospodarczej Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych od czasów późnego średniowiecza; dyskusję o próbach uwzględnienia w teoriach ekonomicznych innowacji i postępu technologicznego; analizę roli państwa w rozwoju innowacji i innowacyjności i próbę odpowiedzi na pytanie: Czy państwo może być przedsiębiorcze?; Znaczenie robotyzacji i sztucznej inteligencji w kształtowaniu przyszłego rozwoju ekonomicznego; Próbę odpowiedzi na pytanie: ‘Czy postęp technologiczny prowadzi do bezrobocia?’ i dyskusję tego problemu w kontekście historycznym (ostatnich kilkuset lat).

Tematyka wykładów

 1. Historia gospodarcza a historia innowacji – krótki przegląd.
 2. Innowacje które ukształtowały cywilizację – krótki przegląd.
 3. Czy innowacje były powodem zdobycia przewagi gospodarczej Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych w ostatnich kilkuset latach?
 4. Modele wzrostu gospodarczego uwzględniające postęp technologiczny – endogenizacja postępu technologicznego.
 5. Rola państwa w rozwoju innowacji i innowacyjności. Czy państwo może być przedsiębiorcze?
 6. Współczesna rewolucja technologiczna – robotyzacja i sztuczna inteligencja.
 7. Czy postęp technologiczny prowadzi do bezrobocia?
 8. Zarządzanie innowacjami w przedsiebiorstwie – kilka uwag.

Literatura podstawowa:

 • Deirdre McCloskey, Burżuazyjna godność. Dlaczego ekonomia nie potrafi wyjaśnić współczesnego świata?, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, Wrocław 2017
 • Niall Ferguson, Cywilizacja. Zachód i Reszta Świata, przeł. Piotr Szymor, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2013
 • Niall Ferfuson, The Great Degeneration, 2013.
 • Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, Race Against the Machine How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy, 2011.
 • Kevin Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, Wydawnictwo: Poltext, 2016.
 • Joel Mokyr, The Lever of Riches, Technological Creativity and Economic Progress, Oxford University Press, USA, 1992.
 • Mokyr Joel, The gifts of Athena _ historical origins of the knowledge economy, Princeton University Press, 2005.
 • Joel Mokyr, A Culture of Growth, The Origins of the Modern Economy, Princeton University Press 2016.
 • Yuval Noah Harari, Sapiens: od zwierząt do bogów (2014, wyd. pol. 2017),
 • Yuval Noah Harari,  Homo deus: krótka historia jutra (2016, wyd. pol. 2018).
 • Daron Acemoglu, James A. Robinson, Dlaczego narody przegrywają, 2014
 • H.G. Weaver, The Mainspring of Human Progress (polskie tłumaczenie, O głównej przyczynie rozwoju ludzkości)
 • Joe Todd, John Bessant, 2008, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons (the 4th edition)
 • Gifford Pinchot, Ron, Pellman, 1999, Intrapreneuing in Action. A handbook for business innovation, San Francisco: Berret-Koehler Publishers, Inc.

Literatura uzupełniająca:

 • Słownik innowacji
 • Drucker Peter F. 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE: Warszawa.

Tematyka prac zaliczeniowych w 20xx roku:

Proponuję by w tym roku tematem przewodnim prac zaliczeniowych były:

 • ??

Forma pracy zaliczeniowej dowolna, może to być esej, raport, utwór literacki (nowela, sztuka teatralna, komiks, wiersz, …). Najważniejsze by praca była ciekawa, ‘wciągająca’ czytelnika, traktowała problem w sposób niesztampowy, niekonwencjonalny .

Zgłoszenie tematu do zaakceptowania (e-mailem) do 6 maja 20xx r.

Oddanie pracy (w formie elektronicznej) do 12 czerwca 20xx roku.