Krzysztof Konopelski

Przyjaciel, kolega szkolny
Malarz, rysownik, poeta

Wikipedia
Laureat Złotej Szpilki w 1984 i 1987.

Uwaga! Strona zawiera ciastko.


Krzysztof Konopelski – 'sesja'

Krzysztof Konopelski – 'terapia'

Krzysztof Konopelski – 'list otwarty'

Krzysztof Konopelski – 'imiê jego'

Krzysztof Konopelski – 'perfidia'

Krzysztof Konopelski – 'wolnoæ'

Krzysztof Konopelski – 'kondycja' 1980 premiera: Szpilki nr 20/1980 pokazany na kilku wystawach

K

K

K

K

K

K KK

K

Krzysztof Konopelski – 'piêciu'

K

K

K

KK

K

K

Krzysztof Konopelski – 'wiedzia³o'

K

Krzysztof Konopelski – 'dar jêzyków'

K

Krzysztof Konopelski – 'upadek'

K

K

K

Krzysztof Konopelski – . . .

z

Krzysztof Konopelski peacemaker

Krzysztof Konopelski – 'supernowa'

K

Krzysztof Konopelski polaryzacja

Krzysztof Konopelski Polska BE

Krzysztof Konopelski takichzeK

Grand Prix Satyrykon Legnica

Krzysztof Konopelski – 'o wolnoœci_

Krzysztof Konopelski – 'stó³'

Krzysztof Konopelski – 'Spo³em'

Krzysztof Konopelski – 'subprime credit' premiera: Szpilki Nr 7 – 12 lutego 1978 Satyrykon'79 – wyró¿nienie – 2 000 z³; skradziony z wystawy... na szczêœcie mam slajd :>)= pomys³ zakupiony przez Wytwórniê Filmów Animowanych w Bielsku Bia³ej w 1978