Adam Heydel

Zawarte tutaj informacje o życiu i osiągnięciach Adama Heydla zgromadzone zostały przy wydatnym udziale i wysiłku Wojciecha Paryny, który w 2011 roku obronił pracę magisterką pt. Obrona wolności, pokoju, kultury i postępu – Adam Heydel (dostępną tutaj).

Strona o Adamie Heydlu na Facebooku: tutaj

Wszystkich, którzy mogą przyczynić się do wzbogacenia tego zbioru proszę o kontakt mailowy (witold.kwasnicki@uwr.edu.pl).


adam-heydel

adam-heydel-z-papierosem


Po II wojnie światowej, w PRLu, aż do lat osiemdziesiątych XX wieku o Adamie Heydlu nie było wzmianki w żadnym podręczniku akademickim, nie było też publikacji o nim, a  jego artykuły i książki usuwano z bibliotek, próbując pogrzebać pamięć o autorze i jego dziele.

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku coś zaczęło się zmieniać. Za przełomową można uznać  decyzję Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w 1980 roku przyznał pośmiertnie Adamowi Heydlowi medal Merentibus z uzasadnieniem: „w uznaniu nieugiętej postawy przejawionej wobec okupanta hitlerowskiego w obronie godności człowieka, w obronie wolności Ojczyzny i niezawisłości nauki”.

nadanie-medalu-merentibus


Instytut Misesa wydał w 2012 roku dwutomowe Dzieła zebrane Adama Heydla (czekamy na obiecany tom trzeci :), jako, że, jak napisali redaktorzy Dzieł zebranych, “planowane jest wydanie trzeciego tomu, który będzie zawierał monografię Jacek Malczewski – człowiek i artysta“).
Spis treści i wstęp (zatytułowany Między ekonomią i sztuką – o życiu i twórczości Adama Heydla) dostępny jest tutaj.

dziela-zebrane-tom-i-i-ii


Adam Heydel wyjechał w 1928 na dziesięciotygodniowy staż do Wiednia, gdzie uczestniczył m.in. w seminariach Ludwiga von Misesa; tutaj sprawozdanie Heydela z tego pobytu.  Czytając to sprawozdanie warto zwrócić uwagę, że Heydel doskonale orientował się w różnych nurtach analizy ekonomicznej w Europie, na różnice w zasobach Uniwersytetu Jagielońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Widać też, że i wtedy biurokracja na uczelni była spora.
poczatek-sprawozdania-heydla


Rysunki Adama Heydla:

jakheydelzheydelkiemszlisobiezrondelkiema-heydelszkickonia