Books/Książki

 • Kwaśnicki W., Knowledge, Innovation, and Economy. An Evolutionary Exploration., 2nd edition, Edward Elgar Publishing Ltd., 1996 ((Chinese translation 1999); 1st edition: Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 1994. Available for reading at Google Books and here.
 • Kwaśnicki W., Historia mysli liberalnej. Wolnosc, wlasnosc, odpowiedzialnosc, Warszawa: PWE, 2000 (History of Liberal Thought. Liberty, Property and Responsibility – in Polish). The draft available here.
 • Kwaśnicki W., Zasady ekonomii rynkowej, Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2001 (The Principles of market economics – in Polish). The draft available here.
 • Kwaśnicki W., (ed.) Biologia dla ekonomii (Biology and economics), Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, nr 30, Wrocław, 2003 (ISSN 1508-8197)
 • Kwaśnicki W., (ed.) Fizyka dla ekonomii (Physics and economics), Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, nr 34, Wrocław, 2005 (ISSN 1508-8197).
 • Balcerak Alicja, Witold Kwaśnicki, (eds) Symulacja systemów gospodarczych (Simulation of economic systems), cz. II, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004 ISDN 0324-9478.
 • Balcerak Alicja, Witold Kwaśnicki, (ed.) Symulacja systemów społeczno-gospodarczych (Simulation of socio-economic systems)Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. ISDN 0324-9468.
 • Balcerak Alicja, Witold Kwaśnicki, (eds) Modelowanie symulacyjne systemów społecznych i gospodarczych (Simulation modelling of social and economic systems), Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006. ISSN 0324-9468.
 • Kwaśnicki W., (ed.) Ekspansywnosc rozwoju krajów i regionów (Development expansiveness of nations and regions), Wroclaw, 2008. ISBN 978-83-60425-27-5, alternatively here; (summary: Lower Silesia Index of Expansiveness).
 • Balcerak Alicja, Witold Kwaśnicki, (eds), Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej (Simulation methods in institution research and managerial education) , Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. ISBN 978-83-7493-437-4.
 • Balcerak Alicja, Witold Kwaśnicki, (eds) Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce (Simulation models and managerial games in decision support and education), Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, ISBN 978-83-7493-576-0.