O gospodarce i ekonomii inaczej

Cel

Opis zjawisk makroekonomicznych w kontekście procesów globalizacyjnych. Przedstawienie innego, nieortodoksyjnego spojrzenia na ekonomię i zjawiska gospodarcze.

Program 

Wielce heterodoksyjny, trudny do precyzyjnego zdefiniowania (patrz tematyka wykładów)

Tematyka wykładów (30 godzin)

 1. Motto: Wykończyć bogatych (Patrick Jake O’Rourke).Czy jesteś liberałem? (Najmniejszy quiz polityczny świata)
 2. Źródła rozwoju gospodarczego. Własność prywatna, wolność gospodarcza i rozwój gospodarczy. Kryzys państwa dobrobytu. Nacjonalizacja i prywatyzacja.
 3. Państwo a rynek; rola państwa w gospodarce. Szybkość rozwoju gospodarczego i wzrost dobrobytu a optymalny ‘rozmiar’ rządu.
 4. Dobra publiczne – czy istnieją?
 5. Wzrost gospodarczy i cykliczność w rozwoju społeczno-gospodarczym (długie fale Kondratiewa, cykle Juglara, Kuznetsa i Kitchina). Stuletnie fale rozwoju społeczno-gospodarczego.
 6. Zróżnicowanie rozwoju w skali globu, w Europie i w Polsce.
 7. Czy globalizacja przyczynia się do wzrostu biedy?
 8. Amalteisci i neo-malthuzjanie – zderzenie sie dwóch racji
 9. Klub Rzymski i prognozy rozwoju świata
 10. Alternatywne modele firmy. Ekonomia ewolucyjna. Możliwości analizy procesów gospodarczych przy wykorzystaniu analogii biologicznych. Ewolucyjny model rozwoju przemysłu.  Model Nelsona-Wintera.
 11. Freakonomia, Freekonomia i Freedonomia – nowe spojrzenia na zjawiska gospodarcze?
 12. Psychologia ekonomiczna – wybrane problemy.
 13. Ekonomia Austriacka – historia, przedstawiciele, idee.
 14. Mentalność antykapitalistyczna
 15. Polska transformacja. Czy w Polsce po 1990 roku jest na prawdę tak źle?
 16. O matematyzacji ekonomii
 17. Podatki i wydatki publiczne (rodzaje podatków, różnorodność systemów podatkowych, podatki a rozwój gospodarczy, reformy podatkowe w krajach uprzemysłowionych)
 18. Gospodarka otwarta i handel międzynarodowy. Rola GATT i WTO w liberalizacji handlu międzynarodowego.
 19. Europa-Ameryka-Chindie: kilka uwag o przyszłości świata. Najważniejsze ‘zjawiska’ gospodarcze XX wieku – Wielka Depresja, Kryzys naftowy.

Literatura podstawowa:

Jako takiej nie ma, ale do powtórki tego co było przedmiotem wykładów na licencjacie proponuję:

 • Mark Skousen, 2015, Logika ekonomii, Warszawa: Fijorr Publishing.

‘Czy podręczniki ekonomii muszą być tak bardzo podobne do siebie?: („Logika ekonomii” Marka Skousena)’, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, – [T.] 17 (2015), s. [219]-230. (wer. robocza tutaj)

 Literatura uzupełniająca:

 • Balicki Władysław (1998), Makroekonomia, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Bartkowiak Ryszard (2008), Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Stankiewicz Wacław (2007), Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Beksiak Janusz (2000), Ekonomia, Warszawa: PWN
 • Berlin Isaiah (1994), Cztery eseje o wolności, Warszawa: PWN
 • Boaz David (2005), Libertarianizm, Poznań: Zysk i s-ka.
 • Callahan Gene (2004), Ekonomia dla normalnych ludzi, wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Chodorov Frank (2005), O szkodliwości podatku dochodowego, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Cukiernik Tomasz (2004), Prawicowa koncepcja państwa, Wrocław: Wydawnictwo Wektory.
 • Friedman Milton (1994), Intrygujący pieniądz: z historii systemów monetarnych, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Friedman Milton i Rose (1996), Wolny wybór, Sosnowiec: Panda.
 • Hayek Friederich von (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków: Znak
 • Hayek Friederich von (2003), Droga do zniewolenia, Kraków: Arkana 
 • Hayek Friederich von (2004), Zgubna pycha rozumu. O błedach socjalizmu, Kraków: Arcana.
 • Hayek Friederich von (2002), Nadużycie rozumu, Warszawa: Volumen.
 • Hayek Friederich von (2006), Konstytucja wolności, Warszawa: PWN.
 • Hazlitt Henry (1993), Ekonomia w jednej lekcji, Kraków: Signum
 • Hazlitt Henry (2007), Inflacja, wróg publiczny nr 1, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Hoppe Hans-Hermann (2006), Demokracja, bóg, który zawiódł, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Hultberg Neslon, Hans H. Hoppe, Murray N. Rothbard, Jospeh T. Salerno (2004), Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy, Warszawa: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Kaczmarek Tadeusz T, Pysz Piotr (2004), Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Korwin-Mikke (2004), Podatki czyli rzecz o grabieży, Rzeszów: Wydawnictwo Dextra.
 • Kowalik Tadeusz (2005), Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Kwaśnicki Witold (2000), Historia myśli liberalnej. Wolność, własność, odpowiedzialność, Warszawa: PWE.
 • Kwaśnicki Witold (2001), Zasady ekonomii rynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Laar Mart (2006), Estoński cud, Warszawa: Arvill
 • Locke John (1992), Dwa traktaty o rządzie, Warszawa: PWN
 • Milewski Roman (red. naukowy) (1999), Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa PWN
 • Mises Ludvig von (1991), Mentalnośc antykapitalistyczna, Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość.
 • Mises Ludvig von (1998), Biurokracja, Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.
 • Mises Ludvig von (2006), Ekonomia i polityka, Warszawa: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Mises Ludvig von (2005), Planowany chaos, Lublin, Warszawa: Instytut Liberalno-Konserwatywny, Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Moralność kapitalizmu, zbiór esejów The Freeman (1998), Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.
 • Morawski Wojciech (2003), Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Nock Albert J. (1995), Państwo – nasz wróg, Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.
 • Olszewski Leon (1995), Dostosowania zewnętrzne gospodarki narodowej, Wrocław: Kolonia Limited.
 • Pluciński Eugeniusz Maciej (1999), Makroekonomia gospodarki otwartej, Warszawa: Elipsa.
 • Rabuszka Alvin (1996), Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki, Warszawa: Centrum Adama Smitha.
 • Romer D (1999), Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa: PWN.
 • Rothbard Murray N. (2004), Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza. Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Jak odzyskać stracone pieniądze?, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Rothbard Murray N. (2007), Tajniki bankowości, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Rothbard Murray N. (2004), O nową wolność. Manifest libertariański, Warszawa: Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska.
 • Rothbard Murray N. (2007), Ekonomia wolnego rynku (t.1..4), Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Samecki Wiesław (2005)Wprowadzenie do ekonomiki, Wrocław: Wydawnictow Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Skousen Mark (2012), Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Sowell Thomas (2000), Ekonomia dla każdego, czyli to, co szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Sowell Thomas (2004), Ekonomia stosowana, czyli co robić, żeby nie psuć gospodarki, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • de Soto Hernando (2002), Tajemnice kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Szacki Jerzy (1994), Liberalizm po komunizmie, Warszawa: Warszawa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Tannehill Linda i Morris (2004), Rynek i wolność, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Thoreau Henry David (2006), Obywatelskie nieposłuszeństwo, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Thurow Lester, Robert L. Heilbroner (2006), Ekonomia od podstaw. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce, Gliwice: Helion.
 • Tocqueville Alexis de (2005), O demokracji w Ameryce, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Winiecki Jan (2001), Polemiki w drodze (do kapitalizmu), C.H. Beck
 • Wójtowicz Grzegorz, Anna Wójtowicz (2003), Historia monetarna Polski, Warszawa: Twigger.
 • Freeman Chris, Luc Soete (1997), The Economics of Industrial Innovation, London: Pinter.
 • Mises Ludwig von, ‘Równania w ekonomii matematycznej i problem ekonomicznej kalkulacji w państwie socjalistycznym’, Instytut Misesa

 

Konwersatoria Mikroekonomia

Proponuję by:

Każde konwersatorium składało się z trzech części:
(A) powtórki materiału, który był przedmiotem wykładów,
(B) sprawdzianu z wiadomości (kartkówka, praca pisemna, odpytywanie ustne),
(C) dyskusji na zadany temat.
Ocena końcowa z konwersatoriów powinna uwzględniać aktywność studenta w każdym z trzech powyższych punktów, w ciągu całego semestru!

Wybór tematów do dyskusji na konwersatorium dokonuje prowadzący zajęcia. W miarę możliwości wszyscy uczestnicy czytają przed dyskusją na konwersatorium materiały proponowane do danego tematu spotkania przez prowadzącego  zajęcia. Do niektórych tematów może być podana literatura w języku angielskim. Przeczytanie jej nie jest obowiązkowe dla wszystkich, jednakże proponowałbym by wszyscy przynajmniej spróbowali zapoznać się z nią. Może dojdą wówczas do wniosku, że warto włożyć pewien wysiłek w jej przeczytanie. Chciałbym jednak by proponowana literatura w języku angielskim była przeczytana przez niektóre osoby z grupy konwersatoryjnej i przez nich zreferowana na forum ogólnym. Ten dodatkowy wysiłek będzie z pewnością doceniony przez prowadzących zajęcia i widoczny w wyższej ocenie końcowej.

Specjalnie do każdego konwersatorium przygotowuje się grupa 2-4 osób, którzy przed dyskusją przedstawiają temat, stawiają pytania, problemy, perspektywy, itp., (co powinno trwać nie dłużej niż 10-15 minut).

Prowadzący zajęcia jest moderatorem dyskusji, ale też w odpowiednich momentach bierze aktywny udział w dyskusji.

Każde konwersatorium jest oceniane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z zajęć jest wynikiem tych ocen cząstkowych. Szczególnie ceniona jest aktywność na zajęciach i osobista inwencja w szukaniu dodatkowych materiałów pomocnych w prowadzeniu dyskusji.