Materiały pomocnicze

“System wiedzy ekonomicznej jest istotnym elementem struktury cywilizacji – podstawą, na której wspiera się nowoczesny industrializm oraz wszystkie osiągnięcia moralne, intelektualne, medyczne i techniczne ostatnich stuleci. Człowiek może nią dysponować; może odpowiednio wykorzystać skarb, jakim jest ta wiedza, lub nie korzystać z niej. Jeśli jednak nie będzie potrafił zrobić z niej jak najlepszego użytku, zlekceważy jej pouczenia i przestrogi, nie unieważni ekonomii, lecz zniszczy społeczeństwo i zetrze ludzkość z powierzchni ziemi.”

Ludwig von MisesLudzkie działanie

“The body of economic knowledge is an essential element in the structure of human civilization; it is the foundation upon which modern industrialism and all the moral, intellectual, technological, and therapeutical achievements of the last centuries have been built. It rests with men whether they will make the proper use of the rich treasure with which this knowledge provides them or whether they will leave it unused. But if they fail to take the best advantage of it and disregard its teachings and warnings, they will not annul economics; they will stamp out society and the human race.”

Ludwig von MisesHuman action

Mises: Miejsce ekonomii w edukacji

“If we want to avoid the destruction of Western civilization and the relapse into primitive wretchedness, we must change the mentality of our fellow citizens. We must make them realize what they owe to the much vilified “economic freedom,” the system of free enterprise and capitalism. The intellectuals and those who call themselves educated must use their superior cognitive faculties and power of reasoning for the refutation of erroneous ideas about social, political and economic problems and for the dissemination of a correct grasp of the operation of the market economy. They must start by familiarizing themselves with all the issues involved in order to teach those who are blinded by ignorance and emotions. They must learn in order to acquire the ability to enlighten the misguided many.”

Ludwig von Mises in his 1962 review of Murray Rothbard’s Man, Economy, and State

‘In the 1920s, Mises made important contributions to monetary economics, business cycle theory and of course socialist economics, but his later writings on the foundations of economic science are so idiosyncratic and dogmatically stated that we can only wonder that they have been taken seriously by anyone. As Paul Samuelson (1972, p. 761) once said:
“In connection with slavery, Thomas Jefferson has said that, when he considered that there is a just God in Heaven, he trembled for his country. Well, in connection with the exaggerated claims that used to be made in economics for the power of deduction and a priori reasoning — by classical writers, by Carl Menger, by the 1932 Lionel Robbins . . . , by disciples of Frank Knight, by Ludwig von Mises – I tremble for the reputation of my subject. Fortunately, we have left that behind us.”

Yes, I do believe that we have.’

Mark Blaug, 1980, The Methodology of Economics

Polski matematyk, Stanisław Ulam rzucił swego czasu wyzwanie wielkiemu Paulowi Samuelsonowi, aby wymienił jedną teorię we wszystkich naukach społecznych, która jest zarówno prawdziwa, jak i nietrywialna. Dopiero kilka lat później Samuelson odpowiedział, że jest nią teoria przewagi komparatywnej Davida Ricardo: „O to, że jest  logicznie prawdą, nie trzeba się kłócić z matematykiem; to, że nie jest trywialna, poświadczają zachowania tysięcy znanych i inteligentnych ludzi, którzy nigdy nie byli w stanie pojąć tej doktryny lub uwierzyć w nią po tym, jak została im wyjaśniona” (podaję za)

Strony edukacyjne i edukujące:

Polecam dla ogólnego kształcenia:

Studenci ekonomii uczą się złych teorii (Economics students need to be taught more than neoclassical theory)

Ekonomiczny Nobel

Szkoła austriacka

Teoria ekonomii, szkoły ekonomiczne; o ekonomii filozoficznie, ekonomia jako taka 🙂 )

Kontrolowanie cen

Modele, matematyka, formalizacja w ekonomii; metodologia

Kapitalizm-Rynek

Demokracja

Historia gospodarcza

Klasa średnia (middle class)

Mity ekonomiczne:

To też jest kapitalizm:

Ułomności rynku/market failures

Ułomności rządu/government failures/regulacje państwowe

Socjalizm

Szwecja, Skandynawia

Liberalizm, libertarianizm

Anarchizm, anarcho-kapitalizm

Wolny handel/free trade/protectionism

Problemy gospodarki światowej/problemy globalne

Historia myśli ekonomicznej

Ekonomia ewolucyjna

Innowacje, przedsiębiorczość, przedsiębiorca

Czwarta rewolucja przemysłowa, Wielki Reset

Eksploracja kosmosu

Polskie wynalazki, polskie innowacje (Polak potrafi 🙂 ):

Konkurencja, monopol, korporacje

Edukacja, wykształcenie

Błędy ekonomiczne/economic fallacies

Racjonalność, ekonomia behawioralna

Nieoczekiwane konsekwencje naszych działań

Wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, PKB, wydatki, inwestycje

Kryzysy, cykle koniunkturalne

Radykalna ekonomia, Antykapitalizm, ‘Kapitalizm do remontu’

Rząd, państwo, agencje rządowe, ONZ i inne organizacje międzynarodowe

Przedsiębiorcze i innowacyjne państwo (?)

Państwo socjalne/państwo dobrobytu/welfare state

Małe państwa:

Dług, zadłużenie

Kapitalizm kolesiów, kapitalizm polityczny, kreatywny kapitalizm

Własność, prawa własności

Podatki

Praca, rynek pracy, bezrobocie

Technologia, innowacje i praca

Miliarderzy (bogactwo)

Prognozowanie, przewidywanie, ‘future studies’

Nierówności, bieda, ubóstwo:

Filantropia, dobroczynność, działalność charytatywna

Demografia, migracja, imigracja

Pieniądz, bank centralny, system bankowy, finanse:

Inflacja

Ceny, Płace

Ciekawostki, trendy:

Szkockie Oświecenie

Afryka

Reformy L. Erharda w Niemczech i transformacja po 1989 r.

Prawa, prawo, prawa naturalne

Kontrowersje, różności, miscellanea:

Wolność, własność, odpowiedzialność i wzajemne zaufanie

Ochrona środowiska naturalnego, ocieplenie klimatu

Energetyka, energia, klimat

Prosta ekonomia