Rodzina i Przyjaciele

Halina Kwaśnicka 

Mateusz Kwaśnicki i jego JAMB

Przestwory i blog Agaty Kwaśnickiej

Krzysztof Konopelski

Karol I. Pelc and abstracts of his work. Ryszarda L. Pelc blogs: 1, 2, 3, 4

Wiesław Prastowski